hinh Sự tồn tại song song hai hệ thống luật chính trên thế giới – hệ thống Luật lục địa và hệ thống thông luật đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu. Trong hai hệ thống này, liên quan đến việc bảo hộ quyền đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, tồn tại hai hệ thống nhỏ : Pháp luật về Quyền tác giả (PLQTG) của hệ thống luật lục địa và Pháp luật về Bản quyền (PLBQ) của hệ thống thông luật. Các nước pháp dụng PLBQ như Hoa Kỳ, Anh, Canada, ...
readmore
hinh Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Người tư vấn, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của ...
readmore
hinh Những việc chúng tôi làm: 1. Tư vấn về chính sách thuế: - Đăng ký mã số thuế - kê khai thuế - nộp thuế - hoàn thuế - quyết toán thuế - miễn giảm thuế - hóa đơn – chứng từ - Những sai sót thường gặp cần tránh - Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp 2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu - Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế - Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện ...
readmore
hinh Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Người nước ngoài tạm trú từ 01 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 01 năm đến 03 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn của thẻ tạm trú. Những người lao động sau đây thuộc đối tượng được cấp thẻ tạm trú: Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban ...
readmore
Trang:1 2

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1