Sở hữu trí tuệ

Là một tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, Luật Viêt An không chỉ có đầy đủ tư cách pháp lý mà còn có một đội ngũ luật sư, người đại diện sở hữu trí tuệ có trình độ chuyên môn cao để đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp nhất trong việc:

Đăng ký nhãn hiệu, Tư vấn định giá thương hiệu, Sáng chế, giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Quyền tác giả, Khiếu nại về Sở hữu trí tuệ, Li-xăng chuyển nhượng quyền Sở hữu trí tuệ, Nhượng quyền thương mại, Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, Tư vấn về đối tượng khác liên quan đến Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1