Nợ đọng, thất thu thuế ở doanh nghiệp không còn là cá biệt

Hiện nay, công tác quản lý tài chính chưa tốt nên tình trạng nợ đọng, thất thu thuế không còn là cá biệt trong khối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Năm 2009, kiểm toán nhà nước (KTNN) kiểm toán báo cáo quyết toán của 183/242 doanh nghiệp thuộc 20 tổng công ty nhà nước, đã điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế 805,6 tỉ đồng, tăng thuế và các khoản thu phải nộp vào NSNN là 536 tỉ đồng, tương đương với tổng thu ngân sách của vài tỉnh nhỏ”, thông tin được bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Thuế cho biết tại Hội thảo Kiểm toán thuế trong chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN phối hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tổ chức sáng 8/7.

-

 

Theo bà Cúc, tồn tại trên là do hệ thống chính sách thuế và quản lý thuế ở Việt Nam tương đối phức tạp. Do đó, muốn thực hiện kiểm toán thuế tốt, ngoài việc sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan kiểm toán, sử dụng đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ ngành kiểm toán cần kết hợp thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và phối hợp với cán bộ thuế, chuyên gia thuế giỏi trong quá trình thực hiện kiểm toán, đặc biệt là việc điều chỉnh, xuất toán các khoản doanh thu, chi phí, khấu trừ…

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1