Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa

1. Nhãn hiệu hàng hóa được định nghĩa như sau: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau[cần dẫn nguồn]. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Để đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu quý doanh nghiệp có thể vào đây để tra cứu sơ bộ kết quả

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRA CỨU

2. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Để đánh giá khả năng bảo hộ của kiểu dáng quý doanh nghiệp có thể vào đây để tra cứu

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRA CỨU

3. Sáng chế (invention) là một giải pháp kỹ thuật mang tính mới về nguyên lý kỹ thuật, tính sáng tạo và áp dụng được

Để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế quý doanh nghiệp có thể vào đây để tra cứu

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1