Luật tố tụng

Theo quy định của pháp luật thì bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo được ghi nhận tại Điều 132 Hiến Pháp 1992. Tại Điều 11 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003 cũng quy định rõ : “Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa”.

Quyền bào chữa là quyền dùng lý lẽ, đưa ra các chứng cứ, tài liệu để xác định rằng bị can, bị cáo không phạm tội hoặc chứng minh giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ.

Trong thực tiễn, vì những lý do khác nhau nên không phải bất kỳ người nào rơi vào vòng lao lý cũng có khả năng tự bào chữa một cách có hiệu quả. Do vậy, pháp luật tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền bào chữa của mình bằng cách nhờ người khác, trong đó có luật sư.

Luật sư là người có khả năng giúp đỡ bị can, bị cáo về mặt pháp lý có hiệu quả nhất vì luật sư là người có trình độ, kiến thức pháp luật, tinh thông nghiệp vụ và là người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bào chữa. Khi tác nghiệp luật sư sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tham gia tố tụng hình sự là một trong những dịch vụ pháp lý đầu tiên và là thế mạnh của timluat.net, được thực hiện bởi các luật sư uy tín, nhiều kinh nghiệm, có bản lĩnh, tâm huyết với nghề và có trách nhiệm cao trước khách hàng.

Luật sư Luật  tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can, bị báo trong mọi giai đoạn tố tụng.

Trường hợp tham gia từ giai đoạn điều tra, truy tố luật sư  hướng dẫn bị can, bị cáo khai ngay từ khi bị hỏi cung trước các cơ quan điều tra, viện kiểm sát tránh ép cung, mớm cung, dụ cung để xác định sự thật khách quan của vụ án. Ngoài ra, khách hàng được tư vấn kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Khi thực hiện quyền năng tố tụng của mình luật sư Lụât Thái An giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đặc biệt làm rõ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, hạn chế việc oan sai và vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

Trong giai đoạn xét xử, Luật sư Lụât có vai trò đặc biệt quan trọng. Luật sư nhanh chóng phát hiện những tình tiết mâu thuẫn, những chứng cứ không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án để được làm rõ... Luật sư Lụât luôn thận trọng trong việc phân tích, đánh giá chứng cứ, chú ý đến những tình tiết có lợi để minh oan hoặc gỡ tội cho bị cáo. Bằng luận cứ bào chữa hợp tình, hợp lý và có sức thuyết phục của mình Luật sư Lụât giúp Hội đồng xét xử ra bản án khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài việc bào chữa cho bị can, bị cáo, luật sư Lụât còn là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự.

Khi bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.... trong các vụ án hình sự Luật sư Lụât  luôn đặt mình vào vai trò, trách nhiệm của người phản biện với mục đích cùng với người tiến hành tố tụng tìm ra sự thật khách quan để phục vụ công lý và bảo vệ con người.

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1